Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej

Zapraszamy do współpracy
31
lipiec
2019

Le Studium na Politechnice Lubelskiej

Wizyta przedstawicieli Le Studium na Politechnice Lubelskiej

 

Instytut Le Studium jest jednostką odpowiadającą za wspieranie mobilności naukowej, jako czynnika rozwoju potencjału badawczo-rozwojowego Regionu Centralnego Dolnej Loary. Instytut realizuje programy współpracy/wymiany naukowej finansowane przez władze Regionu w następujących obszarach tematycznych: biofarmacja, kosmetologia, ekologia i ochrona środowiska, odnawialne źródła energii. Oferta programowa Instytutu Le Studium wykracza poza zakres wsparcia wymiany naukowej proponowany przez MSCA Action i zwiększa szansę naukowców lubelskich uczelni na umiędzynarodowienie ich działalności badawczej, tak ze względu na formę organizacji pobytów zagranicznych (praca w ramach projektów Le Studium łączoną z pracą w jednostce macierzystej), oraz zbieżność obszarów tematycznych wskazanych przez obydwa regiony jako priorytetowe (biogospodarka/medycyna-biofarmacja/kosmetologia, energetyka niskoemisyjna – odnawialne źródła energii/ekologia).

24 lipca 2019 roku Przedstawiciele Instytutu Le Studium gościli na Politechnice Lubelskiej. Delegacja odwiedziła Katedrę Geotechniki oraz Katedrę Metod i Technik Nauczania. Stronę francuską reprezentowali:

- dr Eric Robert, CNRS (Francuska Agencja Badawcza), laboratorium GREMI, plazma i kosmetyki;

- dr Aurélien Montagu, Kierownik ds. kontaktów naukowych.

Ze strony uczelni w spotkaniach uczestniczyli:

- dr Lidia Bandura, Katedra Geotechniki;

- dr Szymon Malinowski, Katedra Geotechniki;

- dr Sebastian Gnapowski, Katedra Metod i Technik Nauczania.

Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej wspiera współpracę uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwój przedsiębiorczości w Województwie Lubelskim.

LCTT PL jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Lubelskiej założoną w 2006 roku. Misją LCTT jest wspieranie rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw oraz inicjowanie współpracy między światem nauki i biznesu. Od początku swojej działalności jesteśmy członkiem Enterprise Europe Network – powołanej przez Komisję Europejską, największej na świecie sieci wspierania przedsiębiorczości.

Oferta dla biznesu

Baza projektów, wynalazków
i aparatury badawczej Politechniki Lubelskiej

Partnerzy

Wybrane oferty