11
wrzesień
2020

Oferta technologiczna- Zintegrowany system zarządzania w Wodociągach Puławskich

Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się z wynikami projektu "Metodyka wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa" zrealizowanego w konsorcjum MPWiK Puławy, Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Warszawskiej.

Oferta o numerze referencyjnym TOPL20180705001 w jezyku angielskim dostępna jest tutaj.

Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej wspiera współpracę uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwój przedsiębiorczości w Województwie Lubelskim.

LCTT PL jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Lubelskiej założoną w 2006 roku. Misją LCTT jest wspieranie rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw oraz inicjowanie współpracy między światem nauki i biznesu. Od początku swojej działalności jesteśmy członkiem Enterprise Europe Network – powołanej przez Komisję Europejską, największej na świecie sieci wspierania przedsiębiorczości.

Oferta dla biznesu

Baza projektów, wynalazków
i aparatury badawczej Politechniki Lubelskiej

Partnerzy

Wybrane oferty