Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej

Zapraszamy do współpracy
7
maj
2019

Oferty współpracy międzynarodowej maj 2019

Prezentujemy profile z bazy EEN przetłumaczone dla panstwa w maju 2019

W razie zainteresowania prosimy o kontakt z biurem EEN  na Politechnice Lubelskiej

 

Agnieszka Jarocka

agnieszka.jarocka@pollub.pl

Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej wspiera współpracę uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwój przedsiębiorczości w Województwie Lubelskim.

LCTT PL jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Lubelskiej założoną w 2006 roku. Misją LCTT jest wspieranie rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw oraz inicjowanie współpracy między światem nauki i biznesu. Od początku swojej działalności jesteśmy członkiem Enterprise Europe Network – powołanej przez Komisję Europejską, największej na świecie sieci wspierania przedsiębiorczości.

Oferta dla biznesu

Baza projektów, wynalazków
i aparatury badawczej Politechniki Lubelskiej

Partnerzy

Wybrane oferty