Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej

Zapraszamy do współpracy
16
sierpień
2018

Nuclear Physics Innovation

Zapraszamy na
spotkanie brokerskie Nuclear Physics Innovation oraz warsztaty Nuclear Physics Research-Technology Coaction

Spotkanie brokerskie i warsztaty są organizowane przez Enteprise Europe Network i konsorcjum ENSAR 2 - NUPIA. 

Spotkanie brokerskie i warsztaty skierowane są do szerokiego grona uczestników - laboratoriów, uniwersytetów, przedsiębiorstw z takich obszarów jak: fizyka, biologia, chemia, elektronika, energetyka, medycyna, materiały, aeronautyka, informatyka, urządzenia i narzędzia badawcze. Spotkanie brokerskie i warsztaty mają na celu zintensyfikować procesy transferu technologii oraz stworzyć uwarunkowania dla współpracy badawczo-rozwojowej,naukowo-innowacyjnej, współpracy z biznesem.

 

Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej wspiera współpracę uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwój przedsiębiorczości w Województwie Lubelskim.

LCTT PL jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Lubelskiej założoną w 2006 roku. Misją LCTT jest wspieranie rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw oraz inicjowanie współpracy między światem nauki i biznesu. Od początku swojej działalności jesteśmy członkiem Enterprise Europe Network – powołanej przez Komisję Europejską, największej na świecie sieci wspierania przedsiębiorczości.

Oferta dla biznesu

Baza projektów, wynalazków
i aparatury badawczej Politechniki Lubelskiej

Partnerzy

Wybrane oferty