Wsparcie prac przedwdrożeniowych

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej

Zapraszamy do współpracy
18
wrzesień
2017

Spotkanie informacyjne- MATLAB i Simulink w tworzeniu wartości dodanej w biznesie- 27.09.2017

Szanowni Państwo,

Zespół Centrum Innowacji i Transferu Technologii PL oraz oraz firma Oprogramowanie Naukowo Techniczne- dystrybutor Matlab i Simulink w Polsce, zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące zastosowania tego oprogramowania w działalności przedsiębiorstw.

Na spotkaniu, przedstawiciel dystrybutora przedstawi kilka case'ów prezentujacych praktyczne zastosowanie Matlab i Simulink. Dodatkowo, omówiona zostanie oferta dla firm typu start-up oraz wsparcie oferowane przez dystrybutora.

Adresatem spotkania są firmy z terenu Lubelszczyzny, pracownicy naukowi uczelni z regionu, oraz osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej gdzie wykorzystywane będzie tego typu oprogramowanie. 

 

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej CIiTT PL.

 

Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej wspiera współpracę uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwój przedsiębiorczości w Województwie Lubelskim.

LCTT PL jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Lubelskiej założoną w 2006 roku. Misją LCTT jest wspieranie rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw oraz inicjowanie współpracy między światem nauki i biznesu. Od początku swojej działalności jesteśmy członkiem Enterprise Europe Network – powołanej przez Komisję Europejską, największej na świecie sieci wspierania przedsiębiorczości.

Oferta dla biznesu

Baza projektów, wynalazków
i aparatury badawczej Politechniki Lubelskiej

Partnerzy

Wybrane oferty