Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej

Zapraszamy do współpracy

Oferta dla Biznesu

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
22
wrzesień
2016

Informacje dla Wnioskodawców w ramach konkursu RPO WL 3.7 "Wzrost konkurencyjności MŚP".

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków RPO WL, w grudniu 2016 zostanie ogłoszony nabór wniosków dla średnich przedsiębiorstw.
 
W ramach tego konkursu możliwe będzie m. in. wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.
 
W Politechnice Lubelskiej otrzymasz niezbędne wsparcie w realizacji tego typu projektu.
 
Nie odkładaj kontaktu z nami na ostatnią chwilę. Zapewnij sobie naszą pomoc już dziś.
Napisz lub zadzwoń do nas. Dane do kontaktu znajdziesz w zakładce Kontakt.

 

 

 

 

Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej wspiera współpracę uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwój przedsiębiorczości w Województwie Lubelskim.

LCTT PL jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Lubelskiej założoną w 2006 roku. Misją LCTT jest wspieranie rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw oraz inicjowanie współpracy między światem nauki i biznesu. Od początku swojej działalności jesteśmy członkiem Enterprise Europe Network – powołanej przez Komisję Europejską, największej na świecie sieci wspierania przedsiębiorczości.

Oferta dla biznesu

Baza projektów, wynalazków
i aparatury badawczej Politechniki Lubelskiej

Partnerzy

Wybrane oferty