Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej

Zapraszamy do współpracy
17
czerwiec
2019

Kolejne spotkanie z Le Studium

Kolejne spotkanie z przedstawicielem Le Studium, 27 czerwca godz. 12.30 , Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, sala konferencyjna III piętro,( Lublin, ul.Grottgera 4 )

Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej wspiera współpracę uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwój przedsiębiorczości w Województwie Lubelskim.

LCTT PL jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Lubelskiej założoną w 2006 roku. Misją LCTT jest wspieranie rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw oraz inicjowanie współpracy między światem nauki i biznesu. Od początku swojej działalności jesteśmy członkiem Enterprise Europe Network – powołanej przez Komisję Europejską, największej na świecie sieci wspierania przedsiębiorczości.

Oferta dla biznesu

Baza projektów, wynalazków
i aparatury badawczej Politechniki Lubelskiej

Partnerzy

Wybrane oferty