Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej

Zapraszamy do współpracy
25
wrzesień
2019

Wizyty sudyjne w ramach projektu SMART_watch

Centrum Innowacji i Transferu Technologii zostało wytypowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego jako członek Sieci Branżowych Obserwatoriów Inteligentnych Rynków, których zadaniem będzie obserwowanie nowych trendów technologicznych oraz świadczenie prorozwojowych usług głównie na rzecz przedsiębiorców.

Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej wspiera współpracę uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwój przedsiębiorczości w Województwie Lubelskim.

LCTT PL jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Lubelskiej założoną w 2006 roku. Misją LCTT jest wspieranie rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw oraz inicjowanie współpracy między światem nauki i biznesu. Od początku swojej działalności jesteśmy członkiem Enterprise Europe Network – powołanej przez Komisję Europejską, największej na świecie sieci wspierania przedsiębiorczości.

Oferta dla biznesu

Baza projektów, wynalazków
i aparatury badawczej Politechniki Lubelskiej

Partnerzy

Wybrane oferty