Parametryzacja

Dokumenty niezbędne do wykazania wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych na potrzeby parametryzacji jednostek w 2017 roku.

Karta wdrożenia produktu

Karta aplikacji produktu

 

Liczba punktów przyznawana za:

1. wdrożenie produktu - 1 pkt za każde 30.000 zł przychodu jednostki

2. aplikację produktu (w zależności od zasięgu aplikacji):

– zasięg mały lub lokalny (na terenie do 2 województw) – 2 pkt,
– zasięg średni lub krajowy (na terenie od 3 do 10 województw) – 4 pkt,
– zasięg duży lub międzynarodowy (na skalę międzynarodową) – 10 pkt,
zgodnie z zasięgiem oddziaływania potwierdzonym w karcie aplikacji produktu.

Karty w formie skanów należy wprowadzić do systemu POL-on.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

Partnerzy

Wybrane oferty