Wydziałowe Komisje ds. Komercjalizacji

Skład poszczególnych Komisji zostanie ustanowiony zarządzeniem J.M. Rektor Politechniki Lubelskiej w listopadzie 2015 r.

 

Wydział Budownictwa i Architektury:

Wydział Elektrotechniki i Informatyki:

Wydział Inżynierii Środowiska:

Wydział Mechaniczny:

Wydział Podstaw Techniki

Wydział Zarządzania

 

 

Partnerzy

Wybrane oferty