Aktualności

12 styczeń 2018

Raport końcowy z badań firmy PZ CORMAY SA- Opracowanie wysokowydajnego analizatora biochemicznego z dedykowanymi odczynnikami


Szanowni Państwo,

Na prośbę firmy PZ CORMAY SA publikujemy raport końcowy z badań przeprowadzonych w związku z realizacją projektu pt.: „Opracowanie wysokowydajnego analizatora biochemicznego z dedykowanymi odczynnikami”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii”.

Prowadzone badania związane były z opracowaniem nowego,  wysokowydajnego medycznego analizatora biochemicznego do diagnostyki in vitro wraz z dedykowanymi odczynnikami. Przygotowywany analizator miał służyć do pomiarów  parametrów biochemicznych krwi (chemii klinicznej), które są badaniami laboratoryjnymi pozwalającymi na oznaczenie w wybranych płynach ustrojowych aktywności enzymów, stężenia metabolitów, białek specyficznych oraz niektórych hormonów. Badanie to opiera się na reakcji  barwnej  (metoda kolorymetryczna) lub na reakcji immunoturbidymetrycznej z odczytem spektrofotometrycznym. Zgodnie z założeniami aparat miał mieć możliwość wykonania całego panelu badań biochemicznych (do 20 oznaczeń), wykorzystując pojedynczą kroplę krwi pobraną od pacjenta. Wraz ze zmniejszeniem objętości próbki krwi spodziewano się co najmniej 10-krotnej redukcji zużycia odczynników do analiz. Podczas badań rozwijana była unikalna w światowej skali technika, umożliwiająca precyzyjne tworzenie mikrokropli o objętości od kilkudziesięciu nanolitrów do kilku mikrolitrów.

Raport zawiera m.in. wyniki uzyskane podczas opracowania elektrod jono-selektywnych, wyniki uzyskane podczas opracowania specyficznych autokalibracyjnych odczynników do testów biochemicznych oraz analizę postarzeniową odczynników diagnostycznych biochemicznych i nanocząsteczek. Do raportu dołączone jest 14 załączników zawierających surowe dane pomiarowe.

 

Raport przygotowała Spółka PZ CORMAY SA, producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej, który od ponad 30 lat produkuje i rozwija testy stosowane w diagnostyce laboratoryjnej.

 Do pobrania:

Raport

Załączniki

Partnerzy

Wybrane oferty