Aktualności

16 kwiecień 2019

Inkubator Innowacyjności 2.0


Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ogłasza nabór wniosków grantowych na wsparcie prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+

Zasady naboru wniosków - Regulamin uczestnictwa w projekcie (wersja niezatwierdzona)*

Wzór wniosku

Termin składania wniosków (w wersji elektronicznej) - 17.05.2019

Termin realizacji prac - 1.06.2019 - 16.03.2020

Partnerzy

Wybrane oferty