Aktualności

25 wrzesień 2019

Wizyty sudyjne w ramach projektu SMART_watch


 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii zostało wytypowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego jako członek Sieci Branżowych Obserwatoriów Inteligentnych Rynków, których zadaniem będzie obserwowanie nowych trendów technologicznych oraz świadczenie prorozwojowych usług głównie na rzecz przedsiębiorców. Sieć będzie łączyć organizacje, takie jak agencje rozwoju regionalnego, parki przemysłowe, klastry czy instytucje otoczenia biznesu, działające w różnych regionach UE.

W związku z tym w dniach 16-18 września na zaroszenie UMWL braliśmy udział w warsztatach oraz wizytach studyjnych w: Parku Naukowo- Technologicznym dla Ochrony Środowiska w Turynie, Centrum Energii Politechniki w Turynie oraz na Uniwersytecie Nauk Gastronomicznych (Slow Food) w Pollenzo. W trakcie wizyt mieliśmy okazję poznać specyfikę działalności tych instytucji, wymienić się wiedzą i doświadczeniami oraz porozmawiać na temat dalszej współpracy.

Wizyta studyjna jest organizowana w ramach projektu SMART_watch - Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market development in the area of smart specialization  (Program Interreg Central Europe 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Partnerzy

Wybrane oferty