Aktualności

07 luty 2020

Współpraca międzynarodowa w ramach projektu Dialog


 
Wizyta naukowców Politechniki Lubelskiej w Indian Institute of Technology Madras w Chennai, Indie. Prof. dr hab.inż. Grzegorz Litak oraz dr inż. Piotr Wolszczak przeprowadzili warsztaty z zakresu 'Energy Harvesting' w ramach projektu Dialog.
Odbyły się również spotkania z Instytutem Współpracy Międzynarodowej IITM Chennai gdzie dyskutowano o możliwościach wspólnego aplikowania do projektów: NAWA, EC, Erasmus KA-107 oraz komercjalizacji wyników badań.
 

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Zastosowania i rozwój metod odzyskiwania energii z otoczenia”, którego celem jest umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć. Projekt finansowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2019-2021”.

 

Partnerzy

Wybrane oferty