Aktualności

26 wrzesień 2014

Oferty technologiczne we wrześniu


Nr.profilu: TOES20130801003

Tytuł: Nowy antybiotyk do leczenia zapalenia płuc.

Oferta: Trzy hiszpańskie państwowe organizacje naukowe oraz uniwersytet państwowy opracowały nową gamę związków które przeciwdziałają Streptococcus pneumonia oraz Staphylococcus aureus. Nowe związki przeciwdziałają szczepom opornym na leczenie i są silniejsze niż inne znane antybiotyki. Poszukiwane są firmy farmaceutyczne które byłyby zainteresowane dalszym rozwojem projektu i podpisaniem umowy licencyjnej.

Nr.profilu: TODE20140902001

Tytuł: Bardziej efektywne przerabianie ścieków z przemysłu włókienniczego.

Oferta: Niemiecka firma inżynieryjna oferuje opatentowaną technologię do bardziej efektywnego przerabiania ścieków dla przemysłu włókienniczego. Technologia ta polega na mikroflotacji aplikowanej we wstępnej obróbce lub doczyszczaniu. Technologia polega na filtracji bąbelkowej za pomocą gazu i wykazuje dobre efekty w eliminacji nieorganicznych kolorów. Technologia jest przyjazna środowisku gdyż nei używa ( lub używa w małej ilości) środków chemicznych. Firma poszukuje licencjobiorców lub partnerów do podpisania umowy handlowej.

Nr.profilu: 13IT53U83S7E

Tytuł: Innowacyjne rozwiązanie zamieniające energię kinetyczna w energię elektryczną.

Oferta: Włoska firma opracowała system mechaniczny do zainstalowania w drogach, autostradach, połączeniach kolejowych; który jest zdolny przekształcać energię kinetyczną w energię elektryczną, używając do tego tranzytu pojazdów. Firma poszukuje partnerów do finansowania rozwoju wynalazku.

 

Nr.profilu: TRNL20140825001

Tytuł: Holenderski instytut poszukuje rozwiązań z zakresu energii odnawialnej do zastosowania w budynkach historycznych, okolicach i dzielnicach.

Zapytanie: Holenderski instytut specjalizujący się w ochronie zabytkowych budynków poszukuje potencjalnych partnerów którzy mają doświadczenie w stosowaniu alternatywnych form produkcji energii oraz zwiększaniu efektywności wykorzystania energii w budynkach historycznych, przystosowanych budynkach zabytkowych i muzeach.

Nr.profilu: TRNL20140814001

Tytuł: Poszukujemy ekspertyzy do użycia  sprężonego powietrza oraz projektu turbiny.

Zapytanie: Holenderska firma specjalizująca się w projektowaniu wytrzymałych systemów do magazynowania odnawialnej energii mechanicznej poszukuje ekspertyzy w zakresie sprężonego powietrza oraz projektu turbiny. Firma oczekuje współpracy technologicznej aby móc dalej rozwijać i optymizować system magazynowania. Idealny partner mógłby również zainwestować w projekt. Oprócz tego firma poszukuje inwestorów do sfinansowania demonstratora ( instalacji do demonstracji).

 

Partnerzy

Wybrane oferty