Aktualności

30 październik 2014

Targi TECHNIKON INNOWACJE 2014


Politechnika Lubelska przedstawiła swoje wynalazki na targach Technikon Innowacje 2014 w Gdańsku.

Z pośród 47 wystawianych na targach wynalazków z jednostek badawczych z Polski, Czech i Słowacji wynalazek dr. inż. Piotra Wolszczaka otrzymał wyróźnienie.

 

Wynalazki Pracowników Politechniki Lubelskiej zgłoszone do konkursu

Tarcza antypoślizgowa z kolcami

dr inż. Przemysław Filipek, 

inż. Paweł Jabłoński

 

Naukowcy z Politechniki Lubelskiej dr inż. Przemysław Filipek i inż. Paweł Jabłoński opracowali projekt antypoślizgowej tarczy z kolcami, która umożliwia odzyskanie przyczepności pojazdu na oblodzonej powierzchni.
Zastosowanie w pojeździe tarcz antypoślizgowych z kolcami poprawi bezpieczeństwo kierowców podczas jazdy zimą zwłaszcza po zamarzniętych drogach. Jest to szczególnie ważne, gdyż taki system może okazać się ostatnią deską ratunku przed utratą zdrowia lub życia kierowcy i pasażerów, których pojazd wpadnie w niekontrolowany poślizg. Projekt wymaga jeszcze zbudowania prototypu i testów trakcyjnych, po czym może być produkowany seryjnie.

 

Sposób i urządzenie do pomiaru oddziaływań tribologicznych, zwłaszcza powłok kabla z wewnętrzną powierzchnią kanału

 dr hab. inż. Tomasz Klepka, Prof. PL.

 

Przedmiotem zgłoszenia do konkursu jest sposób i urządzenie do pomiaru oddziaływań tribologicznych powłok kabla lub światłowodu z wewnętrzną powierzchnią kanału wykonanego z elastycznego tworzywa polimerowego.
Korzystnym skutkiem zastosowania wynalazku jest to, że umożliwia on prowadzenie powtarzalnych badań kabli optotelekomunikacyjnych, energetycznych, teletechnicznych podczas wprowadzania ich do wnętrza kanałów, rur lub tub.
Dzięki temu możliwe jest wyznaczenie wielkości fizycznych (np. współczynnika tarcia) istotnie wpływających na proces ich instalowania, określenie właściwego doboru materiałów na różnorodne powłoki  oraz prowadzenie badań porównawczych dla nowych innowacyjnych konstrukcji tego rodzaju wyrobów.

 

Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej

dr inż. Aneta Tor-Świątek,
dr. inż. Tomasz Garbacz

 

Wynalazek może być wdrożony w każdej linii technologicznej wtryskiwania tworzyw polimerowych. Opracowana kompozycja może być przetwarzana przy użyciu standardowej linii technologicznej wtryskiwania, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń.
Zastosowanie wynalazku znacząco wpłynie na zmniejszenie zużycia tworzywa polimerowego, a tym samym kosztów produkcji poprzez zastosowanie środka mikroporującego. Dodane mikrocząstki żelaza i miedzi polepszą właściwości mechaniczne oraz elektryczne otrzymanych wytworów.

 

Mechanizm sprzęgowy zamka

dr inż. Piotr Wolszczak

 

 

 

 

Wynalazek dotyczy konstrukcji mechanizmu zamka i sposobu sterowania układami elektronicznymi kodowanymi impulsowo do sterowania bezprzewodowego mechanizmem otwierania i zamykania dostępu do obiektów technicznych, stosowanych do otwierania drzwi, bram, furt i tym podobnych, na odległości kilku metrów, zwłaszcza z zastosowaniem urządzeń przystosowanych do wykonywania rozmów telefonicznych.

 

 

     

 

      

 

Partnerzy

Wybrane oferty