Aktualności

17 listopad 2014

Wynalazcy z Politechniki Lubelskiej nagrodzeni medalami


 

W dniach 13-15 listopada 2014 odbyły się w Brukseli 63. Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2014. Podczas imprezy zaprezentowano blisko 200 rozwiązań z zakresu, między innymi, chemii, medycyny, inżynierii materiałowej, urządzeń produkcyjnych, ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Oprócz wynalazków z Polski prezentowano rozwiązania z Belgii, Chorwacji, Francji, Malezji, Malty, Maroka, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii i Czarnogóry, Tajlandii i Tajwanu.

Spośród 91 wynalazków z Polski, międzynarodowe jury doceniło 2 rozwiązania z Politechniki Lubelskiej przyznając:

złoty medal z wyróżnieniem za

- Metodę i urządzenie do pomiaru tarcia ślizgowego kabli światłowodowych podczas montażu, opracowane przez dr. hab. inż. Tomasza Klepkę, prof. PL,

oraz

srebrny medal za

- Metodę tworzenia porowatych kompozycji polimerowych z żelazem i miedzią, autorstwa dr inż. Anety Tor-Świątek i dr inż. Tomasza Garbacza.

Politechnika Lubelska poszukuje obecnie przedsiębiorstw zainteresowanych wykorzystaniem nagrodzonych rozwiązań w praktyce przemysłowej.

Urządzenie do pomiaru tarcia ślizgowego kabli światłowodowych jest obecnie w fazie opracowania prototypu, za pomocą którego będzie można wykonywać powtarzalne badania kabli światłowodowych wykorzystywanych w infrastrukturze sieciowej. Przy obecnych technologiach instalowania kabli telekomunikacyjnych w kanałach długości 1-2 km bez konieczności wykonywania wykopów wzdłuż ulic i chodników, wiedza na temat właściwości ślizgowych osłon kabli jest niezbędna dla ich producentów. Wykorzystując urządzenie opracowane przez prof. Tomasza Klepkę będzie można porównywać różne kable światłowodowe i na podstawie otrzymanych wyników dobierać właściwości ich warstw osłonowych do określonych zastosowań. Kolejne etapy prowadzonych w Politechnice Lubelskiej badań pokazują, że z analogicznymi problemami związanymi z tarciem spotykają się lekarze wykorzystujący w diagnostyce medycznej instrumenty wprowadzane do naczyń krwionośnych pacjentów katetery, cewniki, stenty). Zastosowania te otwierają przed uczelnią nowe możliwości prowadzenia badań, zwłaszcza w kontekście współpracy naukowców z Politechniki i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, między innymi przy prowadzeniu zajęć na kierunku inżynieria biomedyczna.

Dla drugiego z nagrodzonych wynalazków poszukujemy obecnie zastosowań praktycznych. Otrzymana kompozycja polimerowa posiada nowe, nieuzyskiwane dotychczas w tworzywach właściwości (przewodnictwo magnetyczne, elektryczne i cieplne), które mogą być istotne w takich dziedzinach jak oczyszczanie ścieków, elektronika czy elektrotechnika. Istotą wynalazku jest znaczące obniżenie masy sporządzonej kompozycji polimerowej, poprzez zastosowanie mikrosfer polimerowych. Przewodność materiału uzyskano na skutek dodania cząstek metalicznych. Mamy nadzieję, że wspólnie z partnerami przemysłowymi znajdziemy odpowiednie zastosowania rynkowe dla wynalazku twórców z Politechniki Lubelskiej. 

 

                  

 

          

 

          

Partnerzy

Wybrane oferty