Aktualności

28 styczeń 2015

Misja Gospodarcza do Egiptu, 12-19 marca 2015 r.


Krajowa Izba Gospodarcza oraz Egipsko – Polskie Stowarzyszenie Biznesmenów we współpracy z Ambasadą RP w Kairze oraz  Ambasadą Egipskiej Republiki Egiptu w Warszawie, zaprasza do udziału w misji gospodarczej przedstawicieli polskiego biznesu do Egiptu w dniach 12-19 marca 2015 r.

Przedsiębiorcom zainteresowanym udziałem w misji  Krajowa Izba Gospodarcza zapewnia kompleksową obsługę logistyczną pobytu w Egipcie (przelot na trasie Warszawa – Sharm el Sheikh – Kair - Aleksandria- Warszawa, lokalny transport, rezerwację hotelowa, wizę, aranżację spotkań biznesowych, obsługę tłumaczeniową). W programie  przewidziany jest:
  • udział w Konferencji  nt gospodarczego rozwoju Egiptu (Egypt Economic Development Conference) w Sharm El Sheikh z udziałem licznych delegacji zagranicznych na najwyższym szczeblu politycznym i gospodakrczym,
  •  udział w Polsko – Egipskim Forum Gospodarczym w Kairze, przygotowanym we współpracy z Egipsko – Polskim Stowarzyszeniem Biznesmenów oraz Federacja Egipskich Izb Przemysłowych,
  • udział w  Polsko – Egipskim Forum Gospodarczym w Aleksandrii, przygotowanym we wspólpracy z Izbą Handlową w Aleksandrii,
  • udział w inauguracji Międzynarodowych Targów Kairskich oraz Dniu Polskim na targach,
  • uczestnictwo w polsko-egipskich rozmowach B2B, promocję w  organizacjach otoczenia biznesu i lokalnej prasie.

Z uwagi na harmonogram przygotowań uprzejmie prosimy o potwierdzenie  udziału w misji gospodarczej do dnia 4 lutego 2015 r. z podaniem nazwiska i funkcji delegata/delegatów oraz przesłanie krótkiej informacji o Firmie w języku angielskim, logo Firmy i zdjęcia delegata (delegatów).

Zapytania w sprawie uczestnictwa w misji  oraz  zgłoszenia przyjmuje Biuro Współpracy z Zagranicą KIG:  Maria Nowakowska, tel: 22 6309783, e-mail: mnowakowska@kig.pl, Agnieszka Salamończyk, tel: 22 6309773, e-mail: asalamonczyk@kig.pl.

Partnerzy

Wybrane oferty