Aktualności

02 marzec 2015

Lubelskie Dni MŚP II


Politechnika Lubelska i Lubelska Fundacja Rozwoju, w ramach działalności w projekcie Enterprise Europe Network, zapraszają do udziału w drugiej edycji Lubelskich Dni MŚP”, która odbędzie się w dniach 20 - 27 marca 2015r.
Pierwsza edycja „Lubelskich Dni MŚP” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców – ponad 300 uczestników wzięło udział w szkoleniach i seminariach. Mamy nadzieję, że również tegoroczna edycja odniesie podobny sukces.

Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców, osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz pracowników jednostek naukowo badawczych z województwa lubelskiego. W ramach „II Lubelskich DniMŚP” zorganizowane zostaną bezpłatne szkolenia nt. eksportu w działalności MŚP, marketingu i promocji na rynkach zagranicznych, specyfiki rynków krajów nadbałtyckich oraz funduszy na współpracę biznesu z nauką.

Szczegółowy harmonogram „II Lubelskich Dni MŚP”:

20.03.2015r. - szkolenie: „Działalność MŚP na rynkach międzynarodowych krok po kroku” - program.

23.03.2015r. - szkolenie: „Marketing międzynarodowy i promocja firmy na rynkach zagranicznych” - program.

25.03.2015r. - szkolenie: „Rynki krajów nadbałtyckich – Litwa, Łotwa, Estonia” - program.

27.03.2015r. - seminarium: „Fundusze na współpracę nauka-biznes” - program.

Warunkiem uczestnictwa w organizowanych szkoleniach jest zarejestrowanie się do dnia 17.03.2015r. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online dostępnego tutaj.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się, każdą osobę poinformujemy mailowo.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:

Politechnika Lubelska + 48 81 538 42 70

Lubelska Fundacja Rozwoju: + 48 81 528 53 12 / 528 53 31

Partnerzy

Wybrane oferty