Aktualności

24 wrzesień 2015

Prezentacja opracowanych na Politechnice Lubelskiej technologii


Spotkanie ma na celu prezentację i promocję wśród przedsiębiorców zrealizowanych w ostatnim roku na Politechnice Lubelskiej prac przedwdrożeniowych. Wszystkie prezentowane rozwiązania technologiczne są kompletne i gotowe do komercjalizacji. W spotkaniu udział wezmą twórcy prezentowanych technologii, przedstawiciele biznesu oraz instytucje otoczenia biznesu wspierające współpracę nauka-biznes.

Rejestracja: http://szkolenia.lctt.pollub.pl/szkolenie/prezentacja-opracowanych-na-politechnice-lubelskiej-technologii

Program spotkania

Prezentacja ze spotkania :"Źródła finansowania współpracy nauka-biznes"

 

Partnerzy

Wybrane oferty