Aktualności

17 wrzesień 2018

Informacje dla Wnioskodawców w ramach konkursu RPO WL 3.7 "Wzrost konkurencyjności MŚP".


Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs w działaniu 3.7- Wzrost konkurencyjności MŚP. W tym konkursie dofinansowanie mogą uzyskać mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy.
 
Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:
1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług.
2. Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.
 
Politechnika Lubelska realizuje zlecone prace naukowo badawcze, których wyniki mogą zostać wdrożone w ramach swojego projektu.
 
Dysponujemy również wieloma opatentowanymi rozwiązaniami gotowymi do wdrożenia w przemyśle. Z podmiotami zainteresowanymi korzystaniem z tych rozwiązań podpisujemy umowy licencyjne. Wykaz chronionych rozwiązań dostępny jest na stronie internetowej Politechniki Lubelskiej. Jeżeli w wykazie nie ma interesującego cię rozwiązania, nie zniechęcaj się. Posiadamy wiele rozwiązań, które są na etapie zgłoszeń patentowych, które jeszcze nie zostały dodane do wykazu online.
 
W Politechnice Lubelskiej uzyskasz opinię o innowacyjności swojego projektu. Dzięki takiemu dokumentowi, twój projekt zostanie oceniony przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) wyżej od konkurencji. 
 
Jeżeli chcesz nawiązać z Uczelnią długofalową współpracę, zapytaj o list intencyjny.
 
Nie odkładaj kontaktu z nami na ostatnią chwilę. Zapewnij sobie naszą pomoc już dziś.
Napisz lub zadzwoń do nas. Dane do kontaktu znajdziesz w zakładce Kontakt.
 
 
 
 

Partnerzy

Wybrane oferty