Nasz zespół

Paweł Chrapowicki

Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej

Kierownik projektu Inkubator Innowacyjności. Absolwent filologii angielskiej UMCS oraz studiów z zakresu Ochrony Własności Intelektualnej (Uniwersytet Warszawski) i Zarządzania projektami UE (WSPA w Lublinie), stypendysta programu TOP 500 Innovators MNiSW w  Uniwersytecie Kalifornijskim (Berkeley). Brał udział w pracach grupy roboczej ds. własności intelektualnej w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencyjności i Innowacji przy Komisji Europejskiej. Od 2008 roku prowadzi szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników badań, ochrony własności intelektualnej oraz zarządzania projektami dla uczelni wyższych i władz samorządowych. Jest doktorantem w Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Magdalena Szukała

Posiada wykształcenie ekonomiczne, ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości, zarządzania oraz własności intelektualnej oraz wiele szkoleń z zakresu komercjalizacji, transferu technologii oraz ochrony własności intelektualnej. Od 2008 roku pracuje w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej. Zaangażowana m.in. w realizację projektów: Enterprise Europe Network, SPIN-TECH, Inkubator Innowacyjności.


.

 

Agnieszka Jarocka

Konsultant Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Enterprise Europe Network, absolwentka KUL, tłumacz, do marca 2014 pracowała na stanowisku menadżer do spraw międzynarodowych w firmie Willa Win gdzie zajmowała się organizacją spotkań biznesowych z ramienia stowarzyszeń winiarskich, ambasad i konsulatów.

 

Tomasz Kuraś

Absolwent filologii angielskiej UMCS, ukończył studia podyplomowe z zakresu informatyki i technologii informacyjnej na Politechnice Lubelskiej. Od roku 2009 konsultant sieci Enterprise Europe Network, odpowiada za zapewnienie przedsiębiorcom wsparcia w zakresie międzynarodowego transferu technologii. Jako jedyna osoba z Polski, akredytowany przez Komisję Europejską do oceny profili technologicznych publikowanych w ramach sieci Enterprise Europe Network. Od 2013 pracownik projektów SPIN-TECH oraz Inkubator Przedsiębiorczości- projekty zmierzające do wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych w Politechnice Lubelskiej.

Partnerzy

Wybrane oferty