Oferta dla biznesu

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do naszej wyszukiwarki zawierającej najbardziej aktualne informacje dotyczące oferty naszej uczelni. Znajdą w niej Państwo na bieżąco aktualizowane wpisy zawierające oferowane przez Politechnikę Lubelską technologie, ekspertyzy oraz dostępną aparaturę.

Wyszukiwarka dostępna pod adresem dlabiznesu.pollub.pl.

 

Ofertę Politechniki Lubelskiej można również pobrać w wersji pdf.

Publikacja zawiera zestawienie badań, które mogą być wykonane na zlecenie przedsiębiorców, technologii opracowanych na Uczelni, które mogą być przez przedsiębiorców wdrożone, ekspertyz i projektów, które mogą być zamówione przez przedsiębiorców, oraz szkoleń, które mogą zrealizować pracownicy Uczelni.

Oferta prezentuje poszczególne wydziały, przy każdej pozycji podano dane kontaktowe do bezpośrednich realizatorów badania, czy ekspertyzy.

 

 

Partnerzy

Wybrane oferty