Horyzont 2020

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji.

W ciągu 7 lat (2014 – 2020) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 77 028,3 mln euro.

Struktura programu Horyzont 2020 została oparła na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się priorytetach:

  • Doskonała baza naukowa - 24 441,1 mln euro na wzmocnienie jakości bazy naukowej Unii i podniesienie konkurencyjności badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej w skali globalnej
  • Wiodąca pozycja w przemyśle – 17 015,5 mln euro na przyspieszenie rozwoju technologii i innowacji, które zapewnią podstawy działania przedsiębiorstwom przyszłości i pomogą innowacyjnym europejskim MŚP przeobrazić się w wiodące firmy na rynku światowym.
  • Wyzwania społeczne - 29 679 mln euro. Priorytet ten jest odpowiedzią na priorytety polityki i najważniejsze wyzwania społeczne, określone w strategii „Europa 2020”.

uzupełnionych przez dodatkowe cele szczegółowe:

oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Możliwości uzyskania finansowania w ramach programu Horyzont 2020 określają programy prac publikowane na unijnym portalu dotyczącym finansowania badań: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html

Więcej informacji na temat programu Horyzont 2020 znajda państwo na stronach:

 

 


Partnerzy

Wybrane oferty