Personel projektu

Kierownik Projektu: 

prof. dr hab. inż. Stanisław Płaska

tel. 81 538 42 67, een@pollub.pl

Konsultanci:

Paweł Chrapowicki

p.chrapowicki@pollub.pl, een@pollub.pl

Tomasz Kuraś

t.kuras@pollub.pl, een@pollub.pl

Agnieszka Jarocka

agnieszka.jarocka@pollub.pl, een@pollub.pl

Magdalena Szukała

m.szukala@pollub.pl, een@pollub.pl

Telefon do konsultantów Enterprise Europe Network: 81 538 42 70

                    

                                 

                


Partnerzy

Wybrane oferty