Enterprise Europe Network na Politechnice Lubelskiej

Politechnika Lubelska jest partnerem Enterprise Europe Network od 2008 roku. Enterprise Europe Network to sieć informacyjno – doradcza Komisji Europejskiej powstała w 2008 r. z połączenia sieci Euro Info Centre i Innovation Relay Centres. 
 
Ośrodek nasz pomaga przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim z terenu województwa lubelskiego, w rozwijaniu potencjału innowacyjnego oraz konkurencyjności na rynku europejskim.

W ramach swojej działalności oferujemy bezpłatne usługi :
 
  • informowanie i doradztwo nt. dostępnych źródeł finansowania,programów UE, innowacji oraz ochrony własności intelektualnej,
  • organizacja szkoleń, warsztatów i seminariów wspierających innowacyjność przedsiębiorstw i zwiększających ich konkurencyjność na rynkach międzynardowych,
  • pomoc w znalezieniu partnerów do współpracy technologicznej (transfer technologii), biznesowej oraz badawczo - rozwojowej,
  • organizowanie spotkań brokerskich na targach oraz misji gospodarczych w celu kojarzenia partnerów,
  • wstępne audyty technologiczne i biznesowe w firmach,
  • promowanie ofert firm i jednostek naukowo-badawczych z województwa lubelskiego.
Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z bezpłatnych usług sieci Enterprise Europe Network prosimy o kontakt telefoniczny: 81 538 42 70 lub mailowy een@pollub.pl w celu umówienia się na spotkanie w naszym biurze lub Państwa siedzibie.
 
 

Jesteśmy licencjonowanym partnerem

IMP³rove - European Innovation Management Academy


 

Partnerzy

Wybrane oferty