Usługi dla przedsiębiorstw

W ramach swojej działalności oferujemy bezpłatne usługi :
 
  1. informowanie i doradztwo nt. dostępnych źródeł finansowania,programów UE, innowacji oraz ochrony własności intelektualnej,
  2. organizacja szkoleń, warsztatów i seminariów wspierających innowacyjność przedsiębiorstw i zwiększających ich konkurencyjność na rynkach międzynardowych,
  3. pomoc w znalezieniu partnerów do współpracy technologicznej (transfer technologii), biznesowej oraz badawczo - rozwojowej,
  4. organizowanie spotkań brokerskich na targach oraz misji gospodarczych w celu kojarzenia partnerów,
  5. wstępne audyty technologiczne i biznesowe w firmach,
  6. promowanie ofert firm i jednostek naukowo-badawczych z województwa lubelskiego.
Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z bezpłatnych usług sieci Enterprise Europe Network prosimy o kontakt telefoniczny: 81 538 42 70 lub mailowy een@pollub.pl w celu umówienia się na spotkanie w naszym biurze lub Państwa siedzibie.

Partnerzy

Wybrane oferty