Zrealizowane usługi

W 2012 r. pracownicy biura Enterprise Europe Network Politechniki Lubelskiej wspólnie z lubelskim przedsiębiorcą Jackiem Orłem prezesem zarządu firmy Orzeł S.A. odebrali na dorocznej konferencji sieci Enterprise Europe Network nagrodę Network Stars za międzynarodowy transfer technologii. Nagroda ta przyznawana jest od 2010 r. przez Komisję Europejską za innowacyjny transfer technologii. W tym roku Komisja Europejska doceniła zrealizowany z udziałem Politechniki Lubelskiej transfer do lubelskiej firmy Orzeł S.A. innowacyjnej, przyjaznej środowisku technologii recyklingu opon.

 Firma Orzeł S.A. działająca w branży motoryzacyjnej jako dystrybutor opon poszukiwała alternatywnej przyjaznej środowisku technologii recyklingu opon. We wrześniu 2008 r. firma Orzeł S.A. zwróciła się do biura Enterprise Europe Network na Politechnice Lubelskiej z prośbą o pomoc znalezieniu dostawcy technologii oraz w wyborze optymalnej technologii recyklingu opon. W wyniku przeprowadzonego w firmie audytu technologicznego i rozmów z kierownictwem przedsiębiorstwa pracownicy Politechniki Lubelskiej opracowali zapytanie o technologię, które zostało wprowadzone do międzynarodowej bazy technologii sieci Enterpris Europe Network. We wrześniu 2009 roku austriacka firma WIL AG zgłosiła swoją ofertę dla firmy Orzeł S.A., która okazała się najkorzystniejsza ze wszystkich innych ofert złożonych klientowi.

Orzeł S.A. w 2009 r. uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania: 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. W ramach projektu firma  wybudowała fabrykę zajmującą się odzyskiwaniem surowców z opon i produkcją granulatu gumowego. Produkowany przez Orzeł S.A. granulat gumowy charakteryzuje się najwyższymi w Polsce parametrami technologicznymi. Inwestycja polegała na wdrożeniu innowacyjnej technologii odzysku zużytych opon, której dostawcą jest austriacka firma WIL AG. Wybór odpowiedniej technologii został przeprowadzony przy udziale  ekspertów z Politechniki Lubelskiej współpracującymi z biurem Enterprise Europe Network na podstawie przeprowadzonych analiz dostępnych technologii oraz kontaktów z potencjalnymi dostawcami. Wybudowana w Poniatowej fabryka przetwarza 15 tys. opon rocznie, co stanowi 10% zużytych opon powstających w Polsce. Dzięki tej inwestycji firma w ciągu 3 lat zwiększyła swoje obroty czterokrotnie i utworzyła 8 nowych miejsc pracy.

Filmy promocyjne:

https://www.youtube.com/watch?v=dlGc6dCp2HI&feature=player_embedded

https://docs.google.com/file/d/0ByXWyeEeFk_8djlHQkxMakU4NW8/edit


Partnerzy

Wybrane oferty