Inkubator Innowacyjności+

Inkubator Innowacyjności+

Projekt finansowany przez MNiSW ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach Projektu realizowane jest prowadzenie 18 projektów przedwdrożeniowych zmierzających do ich skomercjalizowania – uczestnicy Projektu mogą skorzystać ze wsparcia finansowego pozwalającego na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w szczególności dodatkowych testów laboratoryjnych, dostosowania wyników prac badawczych do potrzeb zainteresowanego nabywcy lub pozyskania inwestora, w przypadku zakładania spółki typu spin-off.

 

Partnerzy

Wybrane oferty