Inkubator Innowacyjności 2.0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ogłasza nabór wniosków grantowych na wsparcie prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+

Zasady naboru wniosków - Regulamin uczestnictwa w projekcie (wersja niezatwierdzona)*

Wzór wniosku

Termin składania wniosków (w wersji elektronicznej) - 17.05.2019 - Uwaga - zmiana terminu!

Termin spotkania komisji oceniającej - 31.05.2019, godz. 9:00

Termin realizacji prac - 1.06.2019 - 16.03.2020

Maksymalna dopuszczalna wartość budżetu jednego grantu wynosi 100.000 zł brutto. 

 

 

*Ze względu na opóźnienia w podpisaniu umowy przez MNiSW podana wersja regulaminu i wniosku może ulec zmianie (nie została jeszcze zatwierdzona).

Partnerzy

Wybrane oferty