Ocena wniosków - etap I

Informacja o ocenia wniosków w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0

W ramach naboru wniosków o wsparcie prac przedwdrożeniowych zostało złożoncych 26 wniosków:

  • Wydział Mechaniczny - 10 wniosków
  • Wydział Inżynierii Środowiska - 6 wniosków
  • Wydział Elektrotechniki i Informatyki - 5 wniosków
  • Wydział Budownictwa i Architketury - 4 wnioski
  • Wydział Podstaw Techniki - 1 wniosek

 

Komisja Oceniająca  zakwalifikowała do II etapu oceny następujące wnioski:

Lista wniosków zakwalifikowanych do II etapu

Kierownicy prac, których wnioski zostały zakwalifikowane do II etapu oceny proszeni są o punktualne przybycie na prezentację przed Radą ds. komercjalizacji.

termin spotkania: 31.05.2019, godzina wg. harmonogramu

miejsce: Sala posiedzeń Senatu Politechniki Lubelskiej

W prezentacji mogą brać udział wszyscy członkowie zespołu zgłoszeni we wniosku oraz przedstawiciel przedsiębiorcy zainteresowanego komercjalizacją wyników projektu. 

Przewidzoany czas prezentacji: max 5 minut + 5 -10 minut na pytania komisji (prosimy o dyscyplinę czasu prezentacji). W prezentacji należy skupić się na:

1. potencjale komercjalizacyjnym projektu;

2. biznesowym zaprezentowaniu produktu/usługi, który powstanie w efekcie realizacji projektu.

Członkowie Rady mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się z Państwa wnioskami, więc nie ma konieczności powtarzania treści zawartych we wniosku. 

Partnerzy

Wybrane oferty