Ocena wniosków - etap II

Informacja o ocenia wniosków w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 - etap II

Dnia 31.05.2019 roku Rada ds. komercjalizacji dokonała oceny wniosków zakwalifikowanych do II etapu. 

W tajnym głosowaniu każdy Członek Rady mógł przydzielić wniosowi od 0 do 5 punktów. Rada miała także możliwość ingerencji w wysokość przyznanego budżetu. Lista wniosków, które uzyskały dofinansowanie znajduje się w załączniku:

Wyniki oceny wniosków - II etap 

Kierownicy zespołów, które otrzymały dofinansowanie w ramach projektu proszeni są o:

1. przesłanie aktualizacji budżetu projektu na formularzu zgłoszeniowym (w edytowalnej wersji elektronicznej na adres citt@pollub.pl),

2. przekazanie do CIiTT PL deklaracji realizacji prac przedwdrożeniowych zgodnie z wnioskiem,

3. przesłanie planów zakupowych (w edytowalnej wersji elektronicznej na adres citt@pollub.pl),

w terminie do 14.06.2019 r.

Partnerzy

Wybrane oferty