Inkubator Innowacyjności 4.0

Wyniki naboru wniosków


W obecnym naborze wpłynęło 18 wniosków z następujących jednostek: 

WBiA - 3
WEiI - 5
WIŚ - 1
WM - 9
WPT - 0
WZ - 0

na łączną kwotę: 1 519 799 zł. 

W bieżącej edycji projektu nie jest planowany kolejny nabór wniosków. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ogłasza nabór wniosków grantowych na wsparcie prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0

Zasady naboru wniosków - Regulamin uczestnictwa w projekcie 

Wzór wniosku

Termin składania wniosków:

  • w wersji elektronicznej - 21.03.2021 do godziny 24:00
  • w wersji papierowej - należy złożyć wniosek osobiście w godzinach pracy CIiTT PL lub pocztą (decyduje data wpłynięcia do kancelarii głównej PL) lub przez kancelarię główną Politechniki Lubelskiej do dnia 22.03.2021
Preferowany sposób złożenia wniosku - elektroniczny (w przypadku nieotrzymania potwierdzenia złożenia wniosku w ciągu 2 dni roboczych, prosimy o kontakt telefoniczny).

Termin realizacji prac do 30.11.2022 (bez możliwości przedłużenia).

Maksymalna dopuszczalna wartość budżetu jednego grantu wynosi 100.000 zł brutto. 

Minimalny wkład własny jednostki, w której realizowany jest grant: 20%

W przypadku niewykorzystania alokacji, w grudniu 2021 planowany jest jeszcze jeden nabór wniosków. 

Łączna alokacja: 766.000 zł

Ze względu na ograniczenia wynikające z epidemii COVID-19 ocena wniosków będzie odbywała się w formie zdalnej na podstawie:
1. złożonego wniosku,
2. dodatkowych dokumentów i materiałów (np. listy intencyjne z podmiotów zainteresowanych wdrożeniem) (załącznik fakultatywny),
3. prezentacji multimedialnej prezentującej ideę wniosku (załącznik fakultatywny),
4. krótkiego filmiku prezentującego zespół oraz koncepcję wniosku (fakultatywnie).

Ogłoszenie wyników planowane jest na 31.03.2021.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy CIiTT PL.

Partnerzy

Wybrane oferty