Broker innowacji - nabór

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej poszukuje osób na stanowisko BROKER INNOWACJI 
w ramach realizacji projektu MNiSW „Inkubator Innowacyjności 4.0" na okres  21.06.2021 - 31.01.2022)

 Wymagania podstawowe:

• wyższe wykształcenie, preferowane techniczne lub ekonomiczne/zarządzanie,
• minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie organizacji współpracy instytucji nauki lub szkolnictwa wyższego z przedsiębiorstwami lub minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie budowania wartości rynkowej przedsiębiorstw typu start-up,
• doświadczenie w świadczeniu usług doradczych z zakresu pozyskiwania funduszy UE
lub doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na działalność B+R w działalności przedsiębiorstw lub instytucji nauki i szkolnictwa wyższego,
• mobilność (gotowość do realizacji zadań projektowych na terenie kraju),
• bardzo dobre umiejętności komunikacyjne,
• dobra znajomość j. angielskiego.

Wymagania uzupełniające:

• doświadczenie w prowadzeniu rozmów z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw,
• wiedza o lokalnym rynku gospodarczym,
• znajomość zagadnień związanych z procesem transferu technologii, audytowania przedsiębiorstw, podstaw prawa własności intelektualnej, źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych,
• znajomość zasad funkcjonowania i struktury organizacyjnej Politechniki Lubelskiej.

Zakres obowiązków:
• nawiązywanie współpracy z przedsiębiorstwami zainteresowanymi podejmowaniem współpracy z Politechniką Lubelską,
• prowadzenie monitoringu zespołów badawczych w celu poszukiwania projektów badawczych nadających się do komercjalizacji,
• przygotowanie informacji nt. możliwości poszczególnych wydziałów w zakresie B+R oraz systematyzowanie informacji o oczekiwaniach przedsiębiorców wobec naukowców,
• przygotowanie zespołów naukowych do prezentacji pomysłów badawczych, wynalazków i know-how podczas spotkań z przedsiębiorcami,
• aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych do wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych oraz powoływanie konsorcjów naukowo-przemysłowych - także na poziomie międzynarodowym,
• monitorowanie nawiązanych kontaktów pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami,
• przygotowanie materiałów promocyjnych i wpisów na stronach internetowych Politechniki Lubelskiej i portalach społecznościowych (Facebook),
• przygotowywanie comiesięcznych raportów z wykonanych zadań.

Forma zatrudnienia:
- umowa o pracę, dodatek zadaniowy lub umowa cywilno-prawna

Wynagrodzenie: według stawek obowiązujących w Politechnice Lubelskiej. Wraz z ofertą prosimy o podanie oczekiwań finansowych (stawka miesięczna). 

Oferty (CV z opisem doświadczeń, pozwalających ubiegać się o stanowisko, proponowaną miesięczną stawkę brutto wynagrodzenia) prosimy przesyłać do 17 czerwca 2021 r. na adres: citt@pollub.pl z dopiskiem „BROKER INNOWACJI" w tytule wiadomości.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

Partnerzy

Wybrane oferty