Inkubator Innowacyjności - I edycja

 

Projekt Inkubator Innowacyjności był realizowany w terminie od 22.01.2014 do 30.09.2015. 

W ramach projetu zostało wybranych 10 technologii, dla których przeprowadzono prace przedwdrożeniowe. W ramach wewnętrznej procedury konkursowej dokonano wyboru rozwiązań technologicznych przeznaczonych do wsparcia (4 nabory). Procedura obejmowała: 1) promocję wsparcia w ramach projektu wśród pracowników Politechniki Lubelskiej. 2) nabór wniosków o wsparcie, 3) wybór wniosków w ramach konkursu przez powołaną przez Rektora komisję, 4) ogłoszenie wyników. Prace realizowane były w porozumieniu z przedsiębiorstwami zainteresowanymi ich wdrożeniem. Obejmowały one różny zakres zadań w zależności od charakteru danego rozwiązania technicznego. Spośród 10 rozwiązań w jednym przypadku doprowadzono do podjęcia współpracy polegającej na opracowaniu planu budowy przemysłowej instalacji produkcyjnej z wykorzystaniem opracowanej w Politechnice Lubelskiej technologii. W dwóch kolejnych przypadkach doprowadzono do podpisania umów licencyjnych na podstawie których przedsiębiorcy będą upoważnieni do korzystania z technologii.

 

W projekcie oferowano następujące formy wsparcia:

  • Promocja oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach wynalazczości
  • Przygotowanie analiz zdolności komercjalizacyjnej zakończonych projektów badawczych 
  • Dofinansowanie ochrony własności intelektualnej (Generator Innowacji)
  • Realizacja prac przedwdrożeniowych  (Demonstrator Innowacji) 

 

Wykaz prac zrealizowanych w ramach projektu:

I nabór - protokół (25.06.2014)

II nabór - protokół (03.12.2014)

III nabór - protokół (27.02.2015)

IV nabór - protokół (05.05.2015)

 

Partnerzy

Wybrane oferty