I nabór wniosków

W ramach pierwszego naboru wniosków w ramach projektu Inkubator Innowacyjności + wpłynęło 30 zgłoszeń o wsparcie prac przedwdrożeniowych na łączną kwotę 2 535 640 zł

Liczba wniosków z poszczególnych Wydziałów:

 

Partnerzy

Wybrane oferty