Prace przedwdrożeniowe

 

W ramach projektu Inkubator Innowacyjności+ realizowane są aktualnie następujące prace przedwdrożeniowe (demontratory technologii):

 

 

Kierownik

Tytuł projektu

Wydział

2017

1.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater

Walcarka skośna sterowana numerycznie - część mechaniczna

WM

2.

Dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL

Modułowy zasobnik ciepła i chłodu do pojazdów elektrycznych

WEiI

3.

Dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL

Nowa technologia wytwarzania i badania cewników amfifilowych

WM

4.

Dr hab. inż. Joanna Pawłat, prof. PL

Urządzenie plazmowe do zabezpieczania ran drzew i krzewów

WEiI

5.

Dr inż. Agnieszka Woszuk

Produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii asfaltu spienionego przez dodatek zeolitów

WBiA

6.

Dr hab. inż. Janusz Tomczak

Rozwój technologii kuźniczego walcowania skośnego prętów z główek złomowanych szyn kolejowych oraz osiowosymetrycznych odkuwek wałków stopniowanych

WM

7.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus

Technologia otrzymywania mezoporowatych materiałów krzemionkowych

WBiA

8.

Prof. dr hab. inż.  Mirosław Wendeker

Personal Swim Trainer

WM

2018

9.

Dr inż. Przemysław Filipek

Bezrdzeniowy, bezszczotkowy silnik prądu stałego CLBLDC

WM

10.

Dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. PL

Pozyskiwanie rzadkich substancji aktywnych z ziół oraz intensyfikacja produkcji biogazu z odpadów zielarskich metodą kawitacji hydrodynamicznej

WIŚ

11.

Dr inż. Anna Dziubińska

Dostosowanie technologii kształtowania plastycznego wkrętów do potrzeb polskich producentów medycznych

WM

12.

Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

Mobilny rejestrator EKG

WEiI

13.

Dr inż. Dariusz Zieliński

Układ do magazynowania ciepła i chłodu z funkcjami DSR dla budynków użyteczności publicznej i domów jednorodzinnych

WEiI

14.

Dr hab. inż. Rafał Longwic, prof. PL

Urządzenie do oceny komfortu dźwigu osobowego

WM

15.

Dr hab. inż. Tomasz Garbacz

Nowa technologia wytwarzania i badania
kostki brukowej mineralno-polimerowej

WM

16.

dr Tomasz Giżewski

Inteligentny gorset ortopedyczyny typu Cheneau

WEiI

17.

Dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek

Opracowanie technologii produkcji studzienek ściekowych i innych kształtek hydrotechnicznych z betonu i prętów polimerowych

WBiA

18.

Dr hab. inż. Bernard Połednik, prof. PL

Sposób i urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin oraz do oczyszczania i kondycjonowania powietrza

WIŚ

 

Szczegółowych informacji o współpracy wdrożeniowej udziela zespół projektu. 

 

Partnerzy

Wybrane oferty