Regionalna Inicjatywa Doskonałości

UWAGA!!!

Obowiązuje całkowity zakaz realizacji płatności za faktury w ramach RID ze środków własnych pracowników PL. Płatności takie nie będą refundowane z konta projektu.

 

 

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z LISTAMI RANKINGOWYMI NABORU I 2019.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celem projektu jest zintensyfikowanie wzrostu potencjału badawczego Politechniki Lubelskiej, poprzez rozwój dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna.

Dofinansowanie w ramach projektu będzie przyznawane w następujących procedurach konkursowych:
1. Konkurs na wysoko punktowaną na publikację naukową,
2. Konkurs na monografię naukową,
3. Konkurs na projekt badawczy,
4. Konkurs na zgłoszenie patentowe,
5. Konkurs na udział w renomowanej konferencji naukowej,
6. Konkurs na krótkoterminowy zagraniczny staż naukowy,
7. Konkurs na przyjazd zagranicznego pracownika naukowego,
8. Konkurs na prezentację wynalazku na wystawie międzynarodowej,
9. Konkurs na mini-demonstrator,
10. Konkurs na prezentację popularnonaukową,
11. Konkurs na prezentację dydaktyczną,
12. Konkurs na studencki projekt badawczy.

Wszystkie materiały (w tym publikacje i monografie) w ramach Projektu RID muszą być oznaczone informacją:
„Projekt/Badania zostały sfinansowane z Projektu Politechnika Lubelska- Regionalna Inicjatywa Doskonałości ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 030/RID/2018/19” w języku właściwym dla opublikowanego materiału/publikacji/monografii.
 
Dla wersji anglojęzycznej publikacji:
The project/research was financed in the framework of the project Lublin University of Technology-Regional Excellence Initiative, funded by the Polish Ministry of Science and Higher Education (contract no. 030/RID/2018/19).

 

UWAGA do Zadania 6!

Do kalkulacji wysokości diet pobytowych i hotelowych prosimy stosować tabelę z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Limit dla diety hotelowej w zadaniu 6 wynosi 25% stawki bazowej limitu na nocleg wynikającej z Rozporządzenia.

 

UWAGA do Zadania 7!

Do kalkulacja kosztu przyjazdu pracownika naukowego na staż prosimy stosować zarządzenie Nr R-37/2019

 

 


 

Pobierz Regulamin uczestnictwa w projekcie.

Pobierz Załącznik nr 1- Zakres konkursów.

Pobierz prezentację ze spotkania informacyjnego projektu RID.

 

 

Partnerzy

Wybrane oferty