Realizacja zakupów

Realizacja zakupów w ramach projektu Politechnika Lubelska - Regionalna Inicjatywa Doskonałości odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr R-8/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Politechnice Lubelskiej - treść Zarządzenia

Wzór zapotrzebowania

  • Dokumenty niezbędne do realizacji zakupów należy dostarczać do Biura Projektu - CIiTT PL (Spichlerz).
  • Za kompletowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia procedury zamówienia publicznego odpowiada Kierownik grantu przyznanego w ramach projektu RID (Zgodnie z § 3 Zarządzenia).
  • Komplet dokumentów obejmuje: 
  1. Zapotrzebowanie
  2. Oferty szacunkowe (od 2 dostawców)
  3. Notatka z szacowania (wzór)
  4. Opis przedmiotu zamówienia
  5. Opcjonalnie - Oświadczenie dla potrzeb zastosowania przepisu art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP - wzór

Ostateczną decyzję o finansowaniu zakupu w ramach projektu RID podejmuje Kierownik Projektu. Decyzję o wyborze trybu udzielenia zamówienia podejmuje Kierownik BZP po zapoznaniu z zebraną dokumentacją. 

 

Partnerzy

Wybrane oferty