Rozliczenie grantu

I. Jeśli zakończyłeś już reliazację grantu w ramach projektu RID, należy złożyć raport końcowy (dla naboru w 2019 r. do 31.12.2019 r.)

Raport końcowy z realizacji grantu (dla wszystkich zadań)

 

II. Jeśli nie zakończyłeś jeszcze realizacji wszyskich zaplanowanych zadań i budżetu, ale osiągnąłeś już kluczowy wskaźnik (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu, kolumna "Sposób rozliczenia grantu"), możesz wystąpić o wypłatę wynagrodzeń (w dowolnym momencie realizacji grantu) i dalej relizować zadania przewidziane w grancie.

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia

 

Raporty i wnioski należy składać w Biurze projektu (CIiTT PL, Spichlerz).

Partnerzy

Wybrane oferty