Spin Tech

Celem projektu jest stworzenie wPolitechnice Lubelskiej procedur ułatwiających transfer wiedzy do przedsiębiorstwza pośrednictwem spółki celowej.

Cel ten zostanie osiągnięty przez realizację zadań przewidzianych w projekcie:

Zadanie 1. Identyfikacja potencjału komercjalizacyjnego Politechniki Lubelskiej

Zadanie 2. Opracowanie procedur wyceny i komercjalizacji wyników badań naukowych

Zadanie 3. Wycena praw własności przemysłowej

Zadanie 4. Założenie spółki celowej

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


Partnerzy

Wybrane oferty