Aktualności ST

19
sierpień
2014

Spółka celowa Politechniki Lubelskiej

13 sierpnia 2014 roku została wpisana do KRS spółka POLLUB-INVEST Sp. z o. o. Celem założenia spółki celowej (w myśl art. 86a Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) jest komercjalizacja wyników badań naukowych przez obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych (spin-off, spin-out).

Partnerzy

Wybrane oferty