Personel projektu

Prace w ramach projektu SPIN-TECH realizowane są przez zespół projektowy powołany przez Rektora PL:

Kierownik Projektu, przewodniczący Zespołu:  prof. dr hab. inż. Stanisław Płaska
Zastępca Kierownika Projektu:           dr inż. Korneliusz Dubicki
Specjalista ds. własności intelektualnej:  mgr Paweł Chrapowicki
Specjalista ds. komercjalizacji:  mgr Tomasz Kuraś
Specjalista ds. sprawozdawczości: mgr Magdalena Szukała

 


Partnerzy

Wybrane oferty