Spółka celowa

Końcowym etapem realizacji projektu SPIN-TECH będzie powołanie spółki celowej.

W myśl art. 86a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym„do zadań spółki celowej należy w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w Uczelni”.

Spółka utworzona przez Politechnikę Lubelską będzie zajmowała się komercjalizacją pośrednią wyników badań naukowych i prac rozwojowych, tj. będzie obejmowała udziały w spółkach kapitałowych lub tworzyła spółki kapitałowe w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w Politechnice. Komercjalizacją bezpośrednią – sprzedażą wynalazków, licencji, know-how będzie zajmowało się LCTT PL.


Partnerzy

Wybrane oferty